- Menu -- Obwody Łowieckie -

Obwód Leśny nr 487 (dawniej 65) powierzchnia obwodu 2773ha w tym lasy 1899ha położony na terenie powiatu Ostrzeszów (woj. Wielkopolskie) Nadleśnictwo Przedborów. Granice obwodu stanowi szosa Ostrzeszów-Ostrów Wielkopolski do miejscowości NIedźwiedź skad przez Kozły Bledzianów do Szklarki Przygodziickiej i szosą w kieunku Ostrzeszowa. Na terenie obwodu znajduje się 8 paśników 30 lizawek i 12 ambon stałych. Zagospodarowujemy 4,4ha poletek łowieckich i 1,8ha łak śródleśnych oraz 2 pasy zaporowe o długości 600 metrów.

mapa obwodu obwodu nr 487

Obwód Łowiecki Polny nr 72 o powierzchni 4834ha, w tym powierzchnia leśna 1722ha położony na terenie powiatu Oleśnica (woj. Dolnośląskie) Nadleśnictwo Syców. Granice Obwodu stanowi szosa z Sycowa do Ostrzeszowa do granicy wojewodstwa wielkoposkiego i dolnośląskiego granicą województw do miejscowości Granów. Z Granowa szosą Ostrów-Oleśnica do miejscowości Ose. Drogą polną przez Hałdrychowice do Dziesławic. Z Dziesławic szosą przez Komorów do Sycowa. Na terenie obwodu posiadamy 9 sztuk paśników 50 sztuk lizawek 19 ambon stałych 7 podsypów i 20 budek dla kuropatw. Uprawiamy 12.1ha poletek łowieckich 5.3ha łak śródleśnych oraz 3 pasy zaporowe o łącznej długosci 1700m.

mapa obwodu obwodu nr 72

Obydwa obwodu łowieckie wchodzą w skłąd VIII rejonu hodowlanego - Przedborów (RDLP Poznań).

Layout & Design by Kooba All Rights Reserve