- Menu -- Historia Koła -

1961


Grupa założycielska postanawia założyć nowe koło łowieckie, koło przyjmuje nazwę "Szarak" Międzybórz. 15 maja 1961 roku ogólne zebranie członków założycieli uchwaliło statut koła. Dnia 21 lipca 1961 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Sycowie zarejestrowało koło i przydzieliło do dzierżawy obwód łowiecki nr 61 o powierzchni 8 277ha. 24 września tegoż roku Powiatowa Rada Łowiecka w Sycowie zatwierdziła statut koła i 15 października odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Koła.

1962-66


Obwód łowiecki zostaje podzielony na dwa różne oznaczone numerami 39 i 40. Koło otrzymało do dzierżawy tylko obwód nr 40 o powierzchni 4 940ha. Obchodzimy piątą rocznice istnienia koła. Zyskaliśmy wielu czynnych i zagorzałych sympatyków. Spotkania w towarzystwie najbliższych rodzin ułatwiły zrozumienie dla naszego konika, utworzyły towarzystwo "do tańca i do różańca".

1967-71


W okresie tym wpuściliśmy do łowiska 450 sztuk bażantów, sto sztuk kuropatw oraz 50 sztuk dzikich królików. Przyjęliśmy do koła 8-śmiu nowych kolegów oraz pożegnaliśmy się z pięcioma członkami. W związku z wyjątkowo ostrą zima 1969/70 zebraliśmy dodatkowe ilości paszy dla zwierzyny. Każdy myśliwy - członek koła, otrzymał do codziennej opieki i dokarmiania zwierzyny określony rewir i został zobowiązany do współpracy z rolnikami i mieszkańcami wsi. Zaskoczyła nas otwartość na problem większości mieszkańców. Obchodzimy 10-cio lecie istnienia koła.

1972-76


Nowelizacja ustawy łowieckiej z 1959 roku nakłada na PZŁ, a więc i koła łowieckie, obowiązek gospodarki łowieckiej na terenie lasów, zwalniając z tego ALP. Zadajemy sobie pytanie Czy podołamy? Odpowiedź jest tylko jedna - musimy. Jeszcze nie okrzepliśmy w nowych obowiązkach a rok 1975 przynosi zmianę administracji państwowej, jesteśmy w województwie kaliskim. Wojewoda oczekuje aktywnego włączenia się myśliwych w rozbudowę i modernizację miasta Kalisza władze PZŁ organizują budowę strzelnicy myśliwskiej na Wolicy wysiłkiem kół. Obchodzimy 15 rocznice istnienia koła. Tradycyjne polowanie hubertowskie i wspólna zabawa z Rodzinami, są finałem obchodów.

1977-85


Koło bierze udział w pierwszych Wojewódzkich Zawodach Strzelectwa Myśliwskiego na nowo otwartej strzelnicy. W 1979 roku rezygnujemy z odłowów zajęcy i kontraktujemy polowania dewizowe - indywidualne na rogacze, jelenie byki, dziki, a także na kuropatwy. Skutki bardzo ciężkiej zimy w styczniu i lutym 1980 roku łagodzimy dodatkowymi ilościami snopówki i paszy treściwej. W 1983 roku wydzierżawiliśmy teren i kontynuujemy budowę domku myśliwskiego na Wiosce.

1986-91


Nowe umowy dzierżawne obwodów utrzymujemy dotychczasowy obwód oraz wydzierżawiamy na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszów obwód leśny o powierzchni 3 000ha, umowę podpisaliśmy z OZLP Poznań. Obchodzimy 25 lecie koła. Jest nas w kole coraz więcej rozumiejących się kolegów, lata gospodarowania zwierzyną w lasach okazały się trudne ale efektywne. Pomimo znacznego wzrostu pozyskania zwierzyny grubej, jej stan liczebny nie wykazuje tendencji spadkowej. Budowa domku na wiosce jest na tyle zaawansowane że zaczął on pełnić swoja funkcję. W 1991 roku przypada 30 lecie istnienia koła. Okolicznościowy apel przy ognisku i zabawa taneczna "Nad zalewem" w Kobylej Górze.

1992-96


Trwają dyskusje i polemiki nad kształtem nowego prawa łowieckiego, nowego modelu łowiectwa w Polsce, statutu i form organizacyjnych. W miejsce ORBiS-u polowania dewizowe kontraktujemy w biurze polowań "Grama Trawel" Wrocław. W grudniu 1995 roku Prezydent RP podpisuje nowe prawo łowieckie.

1997-2001


Dwukrotnie zmieniamy statut koła w związku ze zmianami statutu zrzeszenia PZŁ. Wydzierżawiamy od Nadleśnictwa Syców gajówkę "Ligota rybinska" którą dzięki ofiarnej pracy i poświęceniu części Kolegów doprowadziliśmy do prowadziliśmy do wymogów kwatery myśliwskiej. Od stycznia 2000 roku wracamy do województwa dolnośląskiego i władz zrzeszeniowych we wrocławiu. W 2001 roku obchodzimy 40-sto lecie istnienia koła. W związku z czym organizujemy wystawę w Bibliotece im. Mikołaja Reja w Sycowie zatytułowaną "Trofea - wywoływacze wspomnień". Wydawnictwo okolicznościowe, znaczki i plakietki oraz noże z logo koła i napisem 40-sto lecie stanowią pamiątki tej rocznicy. Odbyła się uroczystość w gminnym ośrodku kultury w Międzyborzu.

2002-2003


20 stycznia 2002 roku na teren obwodu nr 72 Nadleśnictwo Syców wypuściliśmy 6 sztuk danieli z fermy w Bielsku Białej. Pod koniec czerwca doczekaliśmy się pierwszego cielaka daniela. Na koniec 2003 roku stan danieli z własnej hodowli szacujemy na 13 sztuk. W roku 2003 wpuściliśmy do łowiska 30 sztuk kuropatw.

2004-2006


W 2004 r. otrzymaliśmy pierwszą dopłatę unijną do poletek i łąk śródleśnych uprawianych przez Koło. Komisja Wyceny Trofeów wyceniła wieniec jelenia byka strzelonego przez kol. Jana Lorenca na 172,.45 pkt. tj. brązowy medal. Założona została strona internetowa koła. Zakupiliśmy inkubator i rozpoczęliśmy własny odchów kuropatw i bażantów. Do łowiska wpuszczone zostało 175 kuropatw i 340 bażantów. Łowisko zasililiśmy zakupem 2 szt. danieli – byków. Kapituła odznaczeń Łowieckich PZŁ nadała prezesowi naszego Koła kol. Józefowi Kozakowi „Honorowy Żeton Zasługi” ZŁOM. Z kwatery myśliwskiej „LIGOTA” systematycznie korzystają – młodzież szkolna, emeryci i renciści z Koła w Międzyborzu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Międzybórz (warsztaty teatralne), myśliwi komercyjni oraz inne grupy społeczności (np. spotkania szkoleniowo-rekreacyjne). Na cmentarzach pożegnaliśmy Kolegów Józefa Foka, Andrzeja Szczepańskiego, Czesława Wróbla i Krzysztofa Zająca. Do koła przyjęliśmy 5 nowych Kolegów oraz Koleżankę Lidię Jędrasiak.

2007 – 2010


Opracowany został Wieloletni Plan hodowlano-łowiecki na lata 2007-2017 oraz przygotowane wnioski o dzierżawę na następne 10 lat obwodów nr. 72 woj. dolnośląskie i 487 woj. wielkopolskie. 3 listopada 2007r członkowie Koła biorą udział w mszy hubertowskiej w kościele „Na Pólku” k/Bralina, którą celebrował ksiądz Biskup Janiak - Krajowy Duszpasterz Leśników i Myśliwych. Po polowaniu w kołach, odbył się wspólny pokot na terenie Ośrodka Doświadczalnego Leśnictwa w Laskach. Msza „Na Pólku” i wspólny pokot na terenie Stanicy Harcerskiej w Kobylagórze , stały się corocznym punktem obchodów hubertowskiegio święta. . Na cmentarzu w Cieszynie pożegnaliśmy w dniu 22.X.2010 r nestora i założyciela koła kol. Stanisława Wróblewskiego- przeżył 94 lata. Kilka dni później tj 7 listopada pożegnaliśmy w Dziadowej Kłodzie kol. Jana Kaczmarka, który przeżył 64 lata. Do koła przyjętych zostało 4 nowych kolegów. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej wyróżniony został kol. Stanisław Jędrasiak, Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej trzymali Kol. Józef Warkocz i Jan Żuberek. Odznakę 50 lat przynależności do PZŁ otrzymał Kol.Kozak Józef. Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 24 maja 2009r po 33 latach pełnienia funkcji Skarbnika Koła rezygnację złożył kol.Władysław Kułak,. Nowym Skarbnikiem wybrany został kol. Tomasz Mądry. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 maja 2010 r. funkcję sekretarza objął kol. Piotr Jędrasiak. Przyjęto również ogólne założenia obchodów 50 –lecia istnienia Kola. Postanowiono poczynić starania o nadanie kołu sztandaru oraz odznaczenia łowieckiego; wystąpić do Lokalnej Grupy Działania „Dobra Widawa” o dofinansowanie jubileuszu z funduszu Unii Europejskiej, założycieli koła oraz jubileusz postanowiono upamiętnić tablicą na odpowiednim kamieniu ustawionym przy Domku „WIOSKA”.

Dalszy ciąg w Aktualnościach.

Layout & Design by Kooba All Rights Reserve