- Menu -- Zagospodarownaie Obwodów -
 • Posiadamy:
  Kwatere myśliwska "Ligota"
  Domek Myśliwski "Wioska"
  Noclegownia "Omieciny"
 • Uprawiamy ogółem 23,60h poletek łowieckich, w tym:
  Poletka produkcyjne 3,6h
  Poletka zgryzowe 1,85h
  Poletka żerowe 10,99h
  Łaki śródleśne 7,10h
  Oraz pasy zaprorowe w ilości 5 o długości 2300m.
 • W łowisku posiadamy:
  17 paśników stałych
  31 ambon stałych
  80 sztuk lizawek oraz zwyżki, podsypy dla bazantów i budki dla kuropatw
 • Średnio rocznie koledzy przepracowują społecznie na rzecz łowiska ok. 1300 godzin.
Layout & Design by Kooba All Rights Reserve