- Menu -- Aktualności -
STATUS Organizacji Pożytku Publicznego
31-08-2017
Koło nasze zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30.08.2017 r - NUMER KRS - 0000691209, wg wpisu nr.2 z dnia 31.08.2017 r posiada Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Uczniowie na kwaterze Ligota.
21-06-2017
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Międzyborzu wraz z Opiekunami i Dyrektorem Szkoły mgr Czesławem Berusem gościli na terenie Kwatery Ligota "Ciurówka". W czasie zabaw oraz przy ognisku toczyły się rozmowy na temat łowiectwa. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Koła Sabina Jędrasiak, Katarzyna Fuss, Henryk Poręba i Józef Kozak.

Walne Zgromadzenie Członków Koła
04-06-2017
W czasie obrad zatwierdzone zostały sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd na wniosek KR otrzymał absolutorium. Zatwierdzone zostały również sprawozdania finansowe za rok gospodarczy 2016/17 oraz preliminarz i plan pracy na 2017/18

Przyjęcie do Koła.
31-05-2017
Na członka macierzystego przyjęty został kol. Piotr Dębski, który po odbyciu stażu w naszym kole nabył uprawnienia do wykonywania polowania. Kol. Piotr jest synem naszego byłego Członka śp Mariana Dębskiego.

Wolica.
28-05-2017
W ramach statutowych obowiązków przeprowadzone zostało szkolenie strzeleckie oraz bezpieczeństwa w zakresie obchodzenia się z bronią Odbyły się zawody strzeleckie dla członków koła oraz spotkanie z Rodzinami i Sympatykami

Rezygnacja z członkostwa w Kole.
01-04-2017
Zarząd na swoim posiedzeniu skreślił z listy członków kol. Krzysztofa Rozbiegałę na Jego pisemny wniosek. Rezygnacja spowodowana została zmianą adresu zamieszkania.

Umowy dzierżawy obwodówna lata 2017- 2027.
31-03-2017
W dniu 31 marca w Starostwie Oleśnica oraz w dniu 3 kwietnia w RDLP Poznań zostały podpisane umowy dzierżawy obwodów 72 woj. dolnośląskie i 487 woj. wielkopolskie na lata do 2027 r.

Obserwacja i liczenie stanów jeleni.
26-02-2017
W dniach 26 i 27 lutego 2017 r na ternie Nadleśnitw Syów i Przedborów dokonano obserwacji i liczenia w wyznaczonych miejscach bytujących jeleni. Członkowie naszego Koła wzięli czynny udział w obserwacji.

Przyjęcie do Koła
02-02-2017
Zarząd Koła postanowił przyjąć na członka macierzystego Kol. Damiana Kurzawę, który po odbyciu stażu w naszym kole nabył uprawnienie do wykonywania polowania, Kol. Damian posiada umiejętność gry na rogu myśliwskim.

Spotkanie w Szkole.
18-01-2017
Na terenie Szkoły Podstawowej w Ostrzeszowie z uczniami na lekcji przyrody spotkał się kol. Tomasz Mądry, w spotkaniu uczestniczył kol. Damian Kurzawa, który wykonywał na rogu sygnały myśliwskie

Wigilia 2016
24-12-2016
Przed odprawą nastąpiło odsłonięcie na terenie kwatery Wioska -Kukułka, wykonanej przez Kol. Piotra Dębskiego w drewnie, kapliczki przedstawiającej św. Huberta. Po krótkim polowaniu spotkania w kwaterze , opłtek, życzenia i rybny poczęstunek.

70 LAT KŁ JELEŃ Syców.
12-11-2016
W uroczystej mszy w kościele na Św. Marku i oficjalnej uroczystości, uczestniczyli zaproszeni z naszego Koła Prezes Józef Kozak i Łowczy Stanisław Jędrasiak .

Hubert 2016.
06-11-2016
Wcześniej w mszy hubertowskiej w Oleśnicy uczestniczył Łowczy Stanisław Jędrasiak. Przed rozpoczęciem polowania uroczyste ślubowanie złożył nowo przyjęty do PZŁ i naszego Koła Kol. Łukasz Banasiak Po polowania o godzinie 13 - tej odbyło się spotkanie z Rodzinami i Sympatykami na kwaterze Ligota

Wilki.
17-10-2016
Z informacji uzyskanej z Nadleśnictwa Syców, a także wcześniej z sąsiadujących Nadleśnictw Antonin i Przedborów,wiemy, że kamery zarejestrowały na naszym terenie obecność watahy wilków.Dotyczy to zarówno obw. nr.72 woj. dolnośląskie jak i obw. nr. 487 woj. wielkopolskie.

Grzybobranie.
28-09-2016
Rada Sołecka wsi Niwki Książęce wraz z Burmistrzem MiG Międzybórz w lasach w okół wsi Niwki zorganizowała grzybobranie dla mieszkańców i zaproszonych gości. W przygotowaniach oraz podprowadzaniu gości nieznających terenu zbierania grzybów uczestniczyli członkowie naszego Koła.

Kolejne złoto.
20-09-2016
Podczas polowania dewizowego na terenie obwodu łowieckiego nr.72 woj.dolnośląskie, myśliwy z Danii ALLAN NIELSEN odstrzelił jelenia byka , którego wieniec został wyceniony na 216,28 pkt tj złoty medal.

Inwentaryzacja jeleni.
19-08-2016
Od wieczora 19 do wieczora 20 sierpnia na terenie Nadleśnictw Syców i Przedborów odbyło się liczenie jeleni metodą próbnych pędzeń. W akcji wzięło 20 naszych członków. Na obwodzie 72 bazą była nasza Kwatera Ligota.

Niepełnosprawni.
23-07-2016
Tradycyjnie, można powiedzieć, sobotę i niedziele spędzili na naszej Kwaterze Ligota Niepełnosprawni stowarzyszeni w kole Międzybórz

Spotkanie z uczniami.
21-06-2016
Od kilkunastu lat uczniowie Szkoły Podstawowej w Międzyborzu zbierają około 1000 kg kasztanów przeznaczonych na karmę dl zwierzyny. Najbardziej zaangzowani uczniowie wraz z Opiekunami gościli na Kwaterze Ligota. Przy ognbisku, zabawie i opowiadaniach spędzili miło czas.

Brązowe Medale
08-06-2016
Kapituła Odznaczeń Łowieckich nadała w m-cu marcu 2016 r. naszym Kolegom Tomaszowi Mądremu i Tadeuszowi Polsakiewiczowi Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej. Gratulujemy.

Wolica 2016
05-06-2016
Coroczne spotkanie na Strzelnicy Myśliwskiej Wolica k/ Kalisza, w ramach którego odbyło się szkolenie na temat bezpieczeństwa, obowiązkowe przystrzeliwania broni oraz zawody w ramach koła. Wszystko to odbywało się z udziałem członków rodzin i sympatyków. Katering i organizację spotkania przygotowali koledzy Piotr Jędrasiak i Tomasz Mądry.

Walne Zgromadzenie Członków
22-05-2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła odbyło się na terenie Kwatery LIGOTA. Po przyjęciu sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielone zostało absolutorium wszystkim członkom Zarządu. Następnie zatwierdzone zostały ŁOW-1 i bilans za rok 2015/2016 oraz preliminarz i program działania Koła na 2016/17. Podjęte zostały uchwały o członkostwie Koła w Lokalnej Grupie Działania DOBRA WIDAWA, rejestracji Koła w Krajowym Rejestrze Sądowym celem uzyskania statusu użyteczności publicznej.

. Kolejna DIANA
15-04-2016
Zarząd na posiedzeniu w dniu 15.04 postanowił przyjąć na członka macierzystego kol. Karolinę Jakubowską, córkę członka naszego Koła Jerzego. Jest to czwarta DIANA w Kole. Jednocześnie jest to druga Rodzina reprezentowana przez Ojca,córkę i syna- Jędrasiak Stanisław z córką Lidia i synem Piotrem oraz Jerzy Jakubowski z córka Karoliną i synem Arkadiuszem.

inwentaryzacja zajęcy.
03-04-2016
Na polach wsi Kraszów - Niwki Kraszewskie tj w rejonie wypuszczania przez trzy lata zajęcy szaraków, razem 137szt, dokonana została inwentaryzacja. Wyniki liczenia potwierdziły przyrost populacji co pozwala stwierdzić, że założony cel programu odbudowy stanu zajęcy został osiągnięty.

Inwentaryzacja zwierzyny.
25-02-2016
W dniu18 lutego przez Nadleśnictwo Przedborów i 25 lutego Nadleśnictwo Syców zorganizowane zostały spotkania Zarządów Kół w sprawie inwentaryzacji zwierzyny i rocznych planów łowieckich.

Wigilia 2015
24-12-2015
Po odwiedzeniu paśnika, krótkie polowanie i spotkanie w domku WIOSKA z udziałem Księdza Proboszcza Parafii Międzyborskiej.

Hubert 2015
08-11-2015
W ramach uroczystości św. Huberta, Łowczy Koła Stanisław Jędrasiak reprezentował nasze Koło podczas mszy świętej i spotkania myśliwych powiatu oleśnickiego w Oleśnicy. Część Kolegów uczestniczyła w mszy hubertowskiej " Na Pólku"k/Bralina. Polowanie w rejonie "Wioska" i spotkanie z Rodzinami na kwaterze LIGOTA.

Spotkanie z młodzieżą.
30-09-2015
W dniu 23 września na terenie kwatery LIGOTA spotkaliśmy się z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Międzyborzu, zaś w dniu 30 bm z uczniami Szkoły Podstawowej w Działoszy.

Medalowe byki - złoto i brąz.
22-09-2015
W dniach od 19 do 22 września na terenie obw. 72 polowało na jelenie byki dwóch myśliwych zagranicznych oraz na rogacze jeden. W dniu 19 wieczorem Carsten Schultz strzelił byka o wadze trofeum 6,6 kg. Trofeum zostało wycenione na 179,37 pkt CIC co daje brązowy medal. Rano 22 września myśliwy Ingolf Grothe pozyskał byka o wadze trofeum 9,5 kg wycenionego na 210,48 pkt CIC daje to złoty medal. Trzeci myśliwy strzelił cztery rogacze.

Przyjęcie do Koła.
08-09-2015
Uchwałą Zarządu na członka macierzystego Koła został przyjęty kol. Andrzej Jakowenko. Na staż kandydacki przyjęty został kol. Damian Kurzawa.

Rozpoczęcie sezonu 2015/16
06-09-2015
Niesamowite upały oraz brak wody w stawie Rybota zakłóciły zwyczaj rozpoczynania polowań zbiorowych od polowania na kaczki.Z rodzinami i sympatykami spotkaliśmy się w dniu 6 września na kweat4erze LIGOTA.

Introdukcja zajęcy.
27-08-2015
Do łowiska na terenie obwodu nr 72 zostało wypuszczonych 46 szt żywych zajęcy w ramach odbudowy stanów tego gatunki.

Przyjęcie do Koła.
23-07-2015
Na członka macierzystego został przyjęty kol. Szymon Lamperski , wnuk założyciela i wieloletniego Prezesa Koła śp Stanisława Życzyńskiego.

Odszedł Marian Dębski
04-07-2015
Na cmentarzu w Sycowie pożegnaliśmy naszego kolegę, przyjaciela i przez 38 lat towarzysza łowów. Odszedł w wieku 83 lat.

Przystrzeliwanie broni.
07-06-2015
Tradycyjnie już spotkaliśmy się na Strzelnicy Myśliwskiej WOLICA.Szkolenie, trening, przystrzeliwanie broni i zawody wewnętrzne odbyły się przy licznym udziale członków naszych Rodzin, a także sympatyków Koła.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
01-05-2015
Walne Zgromadzenie odbyło się w kwaterze LIGOTA. W wyniku dokonanych wyborów Zarząd Koła pozostał bez zmian tzn Prezes Józef Kozak, Łowczy Stanisław Jędrasiak, Sekretarz Piotr Jędrasiak, Skarbnik Tomasz Mądry.Komisja Rewizyjna wybrana w składzie Henryk Kowalczyk, Józef Warkocz, Jan Żuberek. Przewodniczącym został kol. Jozef Warkocz. Delegatami na Okręgowy Zjazd Delegatów we Wrocławiu zostali Kol.kol. Stanisław Jędrasiak i Piotr Szyber, natomiast do Kalisza kol. Tomasz Mądry.

Powiatowe Manewry z ratownictwa medycznego.
24-04-2015
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Oleśnicy przeprowadziła IX Powiatowe manewry ratownictwa medycznego pod kryptonimem " Międzybórz 2015" z wykorzystaniem naszej Kwatery LIGOTA.

Roczne olany łowieckie.
18-02-2015
Nadleśnictwo Syców zorganizowało naradę Prezesów i Łowczych Kół tematem której była obowiązkowa inwentaryzacja zwierzyny wg wytycznych MOŚ i ZN. Koło udostępniło swoją kwaterę na centrum koordynacyjne. Omówiono również wytyczne do opracowania rocznych planów łowieckich na sezon 2015/16 oraz realności WPŁH na lata 2007-2017.

Kontrola Koła dokonana przez OKR WRocław.
05-02-2015
Okręgowa Komisja Rewizyjna ORŁ Wrocław przeprowadziła kontrolę działalności Koła sprawdzając prowadzoną dokumentację i jej zgodność z wymaganiami przepisów. Ocena pozytywna z podkreśleniem staranności.

Hubert w Kole.
09-11-2014
Tradycyjne polowanie i spotkanie z Rodzinami na kwaterze Ligota. Ciągle ciąży na nas bolesne odejście dwóch kolegów.

Spotkaniea na kwaterze Ligota.
19-09-2014
Na terenie kwatery Ligota w dniach 12 gościliśmy grupę młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Międzyborzu. Natomiast w dniu 19 gośćmi byli emeryci i rencisci z Sycowa.

Początek sezonu 2014/2015.
17-08-2014
W dniu 15 sierpnia o godzinie 4.30 spotkaliśmy się przy Domku Myśliwskim WIOSKA na stawem Rybota. Po odprawie odbyło się polowanie zbiorowe na kaczki. Z Rodzinami i Sympatykami spotkaliśmy się w dniu 17 sierpnia na terenie Kwatery LIGOTA.W związku ze śmiercią dwóch naszych Kolegów spotkanie tym razem odbyło się bez muzyki i tańców.

Pogrzeby.
09-08-2014
W dniu 7 sierpnia pożegnaliśmy na cmentarzu w Międzyborzu naszego Kolegę Romana Nowickiego.Umarł nagle w wieku 74 lat, członkiem PZŁ i koła był od 1976 roku.Kilka lat temu przeżył poważne operacje kardiochirurgiczną i onkologiczną. Pełen radości życia i planów na następne lata zaskoczył Rodzinę i nas wszystkich niespodziewanym odejściem. W dniu pogrzebu Romana dotarła do nas wiadomość o śmierci kolegi Sylwestra Michalaka. W wieku 75 lat odszedł w nieustalonych okolicznościach. Pożegnanie nastąpiło na cmentarzu w Czarnym Lesie.

Odbudowa populacji zająca szaraka.
31-07-2014
Do łowiska w obwodzie nr.72 woj.dolnośląskie zostało wpuszczonych 45 zajęcy szaraków z hodowli w Paszkowie w ramach realizowanego przy wsparciu finansowym WFOSiGW Wrocław, zadania pod nazwą "Odbudowa populacji zająca szaraka na terenie obwodu łowieckiego nr 72". Następne zasilenie populacji nastąpi w 2016 r.

Niepełnosprawni.
20-07-2014
W dniach 19 i 20 lipca z noclegiem udostępniliśmy naszą Kwaterę LIGOTA członkom Stowarzyszenia Niepełnosprawnych "ODNALEŚĆ RADOŚĆ I NADZIEJĘ' z Międzyborza.

Przyjęcie do Koła.
24-06-2014
Uchwałą Zarządu z dnia 24 czerwca 2014 r na członka macierzystego Koła został przyjęty kol. Bogdan Jambroży.

Przystrzeliwanie broni.
25-05-2014
Miesiąc później niż zwykle członkowie Koła spotkali się na Strzelnicy Myśliwskiej Wolica k/Kalisza. W ramach pobytu odbyło się szkolenie na temat bezpiecznego użytkowania broni myśliwskiej, przystrzeliwanie broni oraz zawody strzeleckie w wieloboju myśliwskim w ramach członków Koła. Po podsumowaniu realizacji programu pobytu oraz wyników zawodów zorganizowany został piknik dla członków obecnych na strzelnicy rodzin i sympatyków Koła.

Walne Zgromadzenie Członków Koła.
27-04-2014
Po wprowadzeniu sztandaru, przed rozpoczęciem obrad Prezes wręczył dyplom i pamiątkę Łowczemu Koła kol. Stanisławowi Jędrasiakowi z okazji 30-lecia członkostwa w PZŁ i naszym Kole. Upominek z podziękowaniem w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Strażnika Łowieckiego na obwodzie nr 487 wręczono kol. Tadeuszowi Pawłowskiemu. Obradom przewodniczył kol. Henryk Kowalczyk. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania za sezon 2013/2014, udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz przyjęło plan działania na rok gospodarczy 2014/2015.

Roczny Plan Łowiecki
13-03-2014
Narada Prezesów i Łowczych Kół w Gołuchowie zwołana przez ORŁ i ZO Kalisz. Poświęcona Rocznym i Wieloletnim Planom łowieckim, szkoleniu na temat zezwoleń i posiadania broni oraz zasad ubezpieczeń myśliwych i kół.Temat stanów jeleni i dzików wg założeń WPŁ-H był wiodącym. Wcześniej temat RPŁ i WPŁ-H był omawiany na naradach zwołanych przez N-ctwo Syców ( 28.02.2104) i N-ctwo Przedborów ( 11.03.2014)

Srebrne łopaty daniela.
08-03-2014
Podczas wyceny łopat byków danieli w ZO PZŁ Wrocław, łopaty odstrzelonego na terenie obw,łow.nr72 ( woj. dolnośląskie)w 2013 r przez Kol. Stanisława Jędrasiaka uzyskały ocenę 172,75 pkt CIC tj srebrny medal. Wynik ten jest aktualnym rekordem okręgu PZŁ Wrocław.

Wigilia 2013
24-12-2013
Tradycyjne odwiedzenie paśnika, uzupełnienie karmy i opłatek. W krótkim słowie Prezesa życzenia dla zwierza i łowiska.Trzy mioty w lesie.Spotkanie przy stole, łamaniem opłatka wzajemne życzenia, śpiewanie kolęd i myśliwskie wspomnienia.

Zające.
12-11-2013
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Koło rozpoczęło realizację zadania pt: "Odbudowa populacji zająca szaraka na terenie obwodu łowieckiego nr72 ( woj. dolnośląskie)". Opracowany został 3 letni program realizacji zadania. Zawarliśmy umowę dofinansowania programu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 50% nakładów na zadanie.Program przewiduje wpuszczenie do obwodu przez 3 kolejne lata 135 zajęcy w partiach po 46 szt ( 23 pary). Koszt zadania określono na kwotę 49.400 zł. W dniu 12 listopada br została wypuszczona pierwsza partia 46 szt zajęcy z Hodowli Zajęcy w Paszkowie, w rejonie Międzyborza ( pola wsi Kraszów i Niwki Kraszewskie). Kolejne zostaną wypuszczone do 30 sierpnia 2014 i 30 sierpnia 2015 roku po 46 sztuk. Zakończenie programu z określeniem efektów ma nastąpić do 15 kwietnia 2016 r.Wg prognozy, przy założeniu, że od każdej żyjącej w łowisku pary zajęcy, uda nam się odchować 2-3 żywe młode (3 mioty w sezonie przy 50% ubytków)obecny stan 40-50 zajęcy ogółem powinien wzrosnąć do wokoło 650-700 sztuk w całym obwodzie

3 lispodada - Hubertus w Kole
03-11-2013
W dniu 2 listopada Członkowie naszego Koła ze sztandarem wzięli udział w uroczystej mszy hubertowskiej w Sanktuarium "Na Pólku". Przed polowaniem w dniu Św.Huberta ślubowanie złożyli nowi członkowie PZL i naszego Koła kol.kol. Alexander Ilgmann i Rafał Kowalski.Podczas pokotu odbyła się ceremonia pasowania myśliwskiego kol. Ilgmanna, który mając na rozkładzie pierwszą łanię został królem polowania. Po pokocie ,przy nie najlepszej pogodzie na terenie kwatery spotkaliśmy się z Rodzinami i Przyjaciółmi.

Szkolenie wetwrynaryjne.
26-10-2013
W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu zorganizowaliśmy dla naszych członków obowiązkowe szkolenie weterynaryjne dotyczące wstępnej oceny zdrowotnej pozyskanej tuszy zwierzyny. W szkoleniu uczestniczyli także Koledzy z Koła JELEŃ i Hejnał Syców. Razem 115 myśliwych.

Hubertus Spalski.
19-10-2013
W Jubileuszowym Hubertusie Spalskim uczestniczyli członkowie Koła kol.kol. Karol Choiński, Piotr Jędrasiak, Radosław Kułak i Tomasz Mądry. Po sukcesach na polowaniu wzięli udział ze sztandarem Koła w uroczystym pokocie i innych oficjalnych punktach programu tegorocznego Hubertusa Spalskiego

Spotkanie z rencistami.
19-09-2013
Ponad 100 osób członków Koła Rencistów i Emerytów w Sycowie odwiedziło nas na kwaterze LIGOTA. Przy ognisku, śpiewach i tańcach rozmawialiśmy o współczesnym łowiectwie, jego roli i zadaniach w gospodarce zwierzyną i ochrownie środowiska.

Niepełnosprawni
27-07-2013
W sobotę i niedzielę po raz kolejny gościliśmy na naszej kwaterze "LIGOTA" Członków Stowarzyszenia " Odnaleść Radość i Nadzieję" z Międzyborza

Początek sezonu polowań zbiorowych.
17-07-2013
Tradycyjnie od ponad 50 lat sezon polowań zbiorowych Koło nasze rozpoczyna polowaniem na kaczki na stawie Rybota i piknikiem dla Rodzin i Sympatyków.W tym roku piknik odbył się następnego dnia tj 18 sierpnia. Spotkaliśmy się na terenie kwatery "LIGOTA".

90-lecie PZŁ we Wrocławiu.
07-06-2013
W uroczystości obchodów 90-lecia istnienie PZŁ zorganizowanych przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy we Wrocławiu, Koło było reprezentowane przez kolegów Stanisława Jędrasiaka, Piotra Jędrasiaka, Radosława Kułaka i Tomasza Mądrego wraz ze sztandarem Koła.

Walne Zgromadzenie Członków.
02-06-2013
Spotkanie w Kwaterze "WIOSKA" rozpoczęło się wręczeniem dyplomów i upominków z okazji długoletniego członkostwa w naszym Kole, które otrzymali: kol.Bogdan Kowalek za 50 lat oraz Koledzy Paweł Frelich i Józef Gońda za 30 lat uczestnictwa w życiu koła. Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczył kol. Henryk Kowalczyk a protokółował kol. Piotr Jędrasiak. Obrady przebiegały w spokojnej atmosferze. Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium jednogłośnie.Podjęta została uchwała o zakupie i wpuszczeniu do łowiska zajęcy wg zasad trzyletniego programu zasilenia łowiska współfinansowanego przez WFOŚ we Wrocławiu i przy współpracy z Hodowlą Zajęcy w Paszkowie. Wszyscy uczestnicy Zgromadzenia otrzymali pamiątkowe znaczki z okazji 90- lecia Polskiego Związku Łowieckiego.

Swięto Konstytucji 3 - Maja
03-05-2013
Przedstawiciele Koła wraz z Pocztem Sztandarowym uczestniczyli w Gminnych uroczystościach 3- majowych. Po mszy przemarsz do rynku, gdzie po wystąpieniu Pana Burmistrza, złożone zostały kwiaty. Następnie uroczysta akademia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Przystrzeliwanie broni.
28-04-2013
Cały dzień od godziny 9-tej mieliśmy do dyspozycji Strzelnicę Myśliwską "Wolica" k/KALISZA. Przeprowadzono szkolenie na temat bezpieczeństwa na strzelnicy i nie tylko. Po przystrzelaniu broni odbyliśmy trening na wszystkich stanowiskach. Następnie odbyły się zawody w strzelectwie myśliwskim dla członków Koła. W spotkaniu udział wzięła liczna grupa naszych rodzin i zaproszonych sympatyków. Po rozdaniu dyplomów i nagród, spotkanie piknikowe i odjazd do domów.

Narada w ZO PZŁ Wrocław
11-04-2013
ZO PZŁ Wrocław zorganizował spotkanie Prezesów i Łowczych Kół,w którym uczestniczyli Przedstawiciel KWP Wrocław, Komendant Straży Łowieckiej we Wrocławiu. Omówione zostały najważniejsze sprawy z życia kół i PZŁ.

Zakończenie sezonu polowań zbiorowych.
13-01-2013
Sezon polowań zbiorowych zakończyliśmy, po kilku miotach, spotkaniem z Rodzinami i Sympatykami w Domku Myśliwskim "WIOSKA".

Poloweanie wigilijne.
24-12-2012
Polowanie wigilijne rozpoczęliśmy przy paśniku. Do paśnika wyłożone zostały symboliczne ilości karmy i opłatek. Prezes Koła w kilku słowach podziękował kniei za spędzone w niej urocze chwile, życząc wszystkim wspaniałych przeżyć i dalszych niezapomnianych doznań. Po krótkim polowaniu spotkanie przy wigilijnym stole z opłatkiem i poczęstunkiem. W spotkaniu udział wziął Ksiądz Proboszcz z Międzyborza.

Swięto Niepodległości
11-11-2012
Przedstawiciele Koła z kwiatami i Poczet Sztandarowy ze sztandarem Koła uczestniczyli w mszy świętej i uroczystościach gminnych w Międzyborzu związanych z obchodami Święta Niepodległości.

Hubertus
03-11-2012
W sobotę 3 listopada wieczorem wzięliśmy udział ze sztandarem w uroczystej mszy hubertowskiej "Na Pólku". Rano 4 listopada zbiórka i polowanie hubertowskie. O godz. 14-tej spotkanie na pikniku i Sympatykami.

Spotkaniue z Emerytami.
27-09-2012
Na terenie kwatery LIGOTA gościliśmy około 100 osobową grupę członków Związku Emerytów i Rencistów w Sycowie.

Sprzątanie świata.
17-09-2012
Tradycyjnie pierwsze klasy Gimnazjum Samorządowego w Międzyborzu sprzątału śmieci na terenie Leśnictwa Wioska. Następnie odbyło się spotkanie i poczęstunek przy ognisku na terenie kwatery LIGOTA.

Zasiedlenie kuropatw i bażantów.
30-08-2012
W dniu tym w rejonie miejscowości Kraszów, Komorów i Syców wypuszczonych do łowiska zostało 125 bażantów z hodowli własnej. Przywieziono również z Ośrodka Hodowli Zwierzyny Moszna 90 kuropatw. Ptaki zostały umieszczone w wolierach adaptacyjnych w Międzyborzu - 35 szt (obw.72); Szklarce Przygodzickiej i Kużnikach (obw.487) pozostała ilość. Po otwarciu wolier nastąpiło stopniowe zasiedlenie obwodów.

Początek sezonu 2012/2013.
18-08-2012
W dniu 15 sierpnia o godzinie 4-tej spotkaliśmy się nad stawem RYBOTA na inauguracji polowań zbiorowych sezonu 2012/2013 - polowanie na kaczki. Natomiast popołudniu w dniu 18 sierpnia spotkaliśmy się z Rodzinami i zaproszonymi Sympatykami na terenie kwatery LIGOTA.

Spotkanie z Niepełnosprawnymi
14-07-2012
W dniu 14 lipca z noclegiem na 15 lipca na terenie kwatery LIGOTA gościliśmy 40 osobową grupę Niepełnosprawnych Członków Stowarzyszenia "ODNALEŚĆ RADOŚĆ i NADZIEJĘ" z Międzyborza.

Walne Zgromadzenie.
27-05-2012
W naszym Domku Myśliwskim "WIOSKA" odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła. Dokonano podsumowania i oceny przebiegu uroczystości jubileuszowej związanej z 50-leciem Koła. W części statutowej przyjęte i zatwierdzone zostały sprawozdania za miniony 2011/2012 rok gospodarczy oraz budżet i plan działalności na sezon 2012/2013 w tym zakup podwody (koszt remontu aktualnej przekracza wartość zakupu nowej) i sprzętu do uprawy poletek. Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium

Konstyutucja 3 Maja.
03-05-2012
Koledzy wraz z Pocztem Sztandarowym naszego Koła uczestniczyli w uroczystościach związanych z Konstytucją 3 Maja w Międzyborzu-udział w złożeniu przed obeliskiem wieńców i w mszy św.

Przystrzeliwanie broni.
15-04-2012
Na Strzelnicy Myśliwskiej WOLICA k/Kalisza odbyliśmy obowiązkowe przystrzeliwanie broni. Odbyły się także zawody wewnętrzne Koła w wieloboju myśliwskim. Były nagrody i dyplomy. Pobyt uświetnił udział naszych Rodzin i piknik.

Spotkanie z Stażystami.
16-03-2012
Na posiedzenie Zarząd zostali zaproszeni Koledzy odbywający staż kandydacki w naszym kole. W spotkaniu uczestniczyło 5 stażystów. Omówione zostały zasady odbycia stażu i warunki jego zaliczenia, a także indywidualnie, dotychczasowy przebieg wraz z uwagami członków Zarządu.

Zasiedlenie kuropatw.
30-01-2012
W Stacji Badawczej PZŁ Czempin zakupiliśmy 50 szt. dorosłych kuropatw (25 parek), które zostały umieszczone w wolierze, następnie w końcu marca wypuszczone w rejonie Międzyborza oraz wsi Krasów i Komorów.

Polowanie wigilijne.
24-12-2011
Po odprawie udaliśmy się do paśnika, gdzie po wyłożeniu symbolicznej ilości karmy z opłatkiem, w kilku słowach podziękowaliśmy kniei za "już" i wyraziliśmy oczekiwania na "zaś". Po krótkim polowaniu spotkaliśmy się przy wigilijnym stole. Po złożeniu wzajemnych życzeń przy opłatku i spożyciu przygotowanego pokarmu nastąpiło śpiewanie kolęd i powrót do domów. W spotkaniu udział wziął ks. Jan Niczypor- Proboszcz Parafii w Międzyborzu, który w czasie pokotu poświęcił kamień z tablicą upamiętniającą 50 - lecie Koła.

Dofinansowanie ze środków unijnych.
09-11-2011
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego złożyliśmy sprawozdanie z realizacji operacji w ramach" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" pod tytułem "Kultywowanie miejscowych tradycji łowieckich w związku z obchodami 50-lecia Koła Łowieckiego "Szarak".

" hubertus 2011"
06-11-2011
Wieczorem w dniu 3 listopada uczestniczyliśmy wraz z 8 sąsiednimi Kołami,w uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Maryjnym na Pólku koło Bralina. Można powiedzieć, że tradycyjnie, ponieważ spotkaliśmy się tam poraz piąty. W dniu 6 listopada odbyło się Jubileuszowe polowanie hubertowskie i spotkanie z Rodzinami.

\Konkurs.
20-10-2011
W konkursie ogłoszonym w związku z 50-leciem naszego Koła dla uczniów szkół położonych na terenie dzierżawionego obw. nr.72 prace nadesłali: - konkurs plastyczny - uczniowie z Szkół Podstawowych w Międzyboru i Kraszowie oraz Przedszkola nr.2 w Sycowie. Razem 82 prace. - konkurs fotograficzny - uczniowie Gimnazjum Samorządowego w Międzyborzu - razem 110 zdjęć wykonanych przez 12 uczestników. - konkurs literacki - uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu - zgłoszonych zostało razem 6 prac w tym 4 opowiadania i dwa wiersze. Oceny nadesłanych prac dokonano z udziałem nauczycieli zainteresowanych szkół oraz przedstawicieli Koła. W konkursie plastycznym przyznano trzy pierwsze, trzy drugie i trzy trzecie nagrody. W konkursie fotograficznym po jednej nagrodzie za I, II i III miejsce. Identycznie w konkursie literackim.

Spotkanie na kwaterze.
11-10-2011
Na kwaterze LIGOTA gościliśmy dzieci z Przedszkola nr.2 w Sycowie oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu.

Rykowisko.
25-09-2011
Polowanie dewizowe na jelenie - byki w czasie rykowiska od wieczora 20.09 do rana 25.09 br. Jeden myśliwy pozyskał dwa byki - nieregularny dwunastak w wieku 7 lat- waga wieńca 4,0 kg oraz regularny dziesiątak waga trofeum 4,8 kg -wiek 11 lat.

Rogacze - ruja
10-08-2011
W dniach od 5 do 8 sierpnia polowanie dewizowe na rogacze - pozyskano 6 szt.

Niepełnosprawni.
30-07-2011
Na kwaterze myśliwskiej LIGOTA gościliśmy w sobotę 30 lipca z noclegiem na niedzielę 31 lipca 42 członków Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełno- sprawnych "ODNALEŹĆ RADOŚĆ I NADZIEJĘ". W ramach działań integracyjno- edukacyjnych gawędę na tematy łowieckie prowadził Prezes Koła, który był mile zaskoczony zainteresowaniem i wielością pytań.

Spotkania.
07-06-2011
W dniu tym spotkaliśmy się w dwóch grupach(po 50 i 48 osób) na terenie Domu Kultury w Międzyborzu i kwatery myśliwskiej LIGOTA w ramach spotkań integracyjno- edukacyjnych. Ponad dwu godzinne gawędy na wystawie oraz przy ognisku z każdą grupą prowadził Prezes koła Józef Kozak przy udziale Sabiny Jędrasiak, Danuty Fuss i Henryka Poręby. Koło sfinansowało poczęstunek oraz transport autokarowy uczestników.

Biesiada 50 -lecia
28-05-2011
W dniu 28 maja o godz. 15-tej rozpoczęto oficjalną część obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Koła. Uroczystość rozpoczęto od wręczenia Sztandaru dla koła. Następnie przemarsz do kościoła parafialnego w Międzyborzu, gdzie podczas mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru. Po mszy powrót do restauracji "Kasztelańska".Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości Prezes ORŁ we Wrocławiu udekorował sztandar koła Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.Otrzymaliśmy życzenia od 32 współpracujących z kołem osób, jednostek i organizacji, w tym od 23 wręczone osobiście w czasie uroczystości listy gratulacyjne i pamiątki.Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan Starosta Oleśnicki, Burmistrzowie MiG Międzybórz,Syców i Ostrzeszów, Nadleśniczowie N-ctw Syców i Przedborów, Dyrektor w Urzędzie Marszałkowskim Dolnego Śląska,Dyrektorzy Szkół i Właściciele gospodarstw rolnych.Szczególnie miłe są dowody uznania naszej pracy ze strony młodzieży i Rad Pedagogicznych szkół położonych na dzierżawionym terenie. Członkom Koła wręczone zostały 3 Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej, 3 Medale za Zasługi dla łowiectwa wrocławskiego oraz znaczek za 50 lat członkostwa w PZŁ.Uroczystość uświetniał występ chóru z Gimnazjum w Międzyborzu i Zespół Sygnalistów N-ctwa Syców. Biesiada trwała do białego rana.

Wystawa
27-05-2011
Wieczorem 27 maja otwarta została w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Międzyborzu wystawa prezentująca trofea, pamiątki, wydawnictwa łowieckie oraz inne przedmioty związane z codzienną działalnością koła oraz kulturą łowiecką. Wystawa była czynna do dnia 8 czerwca 2011r.

Umowa
25-05-2011
W dniu 16 maja otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o dofinansowanie złożonego za pośrednictwem LGD "Dobra Widawa". W związku z powyższym w dniu 25 maja została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim opiewająca na zwrot 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych z tytułu operacji pod tytułem " Kultywowanie miejscowych tradycji łowieckich w związku z odchodami 50-lecia Koła "SZARAK".

Dni Sycowa
22-05-2011
W dniach 21 i 22 maja " DNI SYCOWA" - prezentujemy na stoisku nasze trofea,pamiątki i wydawnictwa okolicznościowe związane z 50-leciem Koła.Umożliwiliśmy nabycie wyrobów z poroży. Zainteresowanie sprawami łowiectwa i myśliwych znacznie przewyższyło nasze oczekiwania. Odwiedzającym wydane zostało 185 butonów,163 foldery o kole, 162 broszury " Tradycje i zwyczaje łowieckie" oraz 97 szt wydawnictwa "Nasze50lat".Stoisko swoją obecnością zaszczycili- Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Pan Włodzimierz Chlebosz i Pan Stanisław Czajka Dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim oraz Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Syców, a także władze samorządowe sąsiednich gmin.

Dni Międzyborza
01-05-2011
W czasie DNI MIĘDZYBORZA ( 30.04 - 1.05.)w ramach programu obchodów 50-lecia Koła posiadaliśmy własne stoisko, na którym prezentowaliśmy trofea łowieckie,dorobek Koła przedstawiony w formie wydanego 80 stronicowego opracowania "NASZE 50-LAT" oraz folderu i broszury zatytułowanej "Łowieckie tradycje i zwyczaje".Prowadzona była sprzedaż wyrobów z poroża. Zaprezentowaliśmy również godzinny koncert sygnałów i muzyki myśliwskiej wykonanej na rogach ( sygnałówkach). Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Rozdane zostało 201 znaczków-"butonów" okolicznościowych, 97 egz.wydawnictwa pt"NASZE 50-LAT", 163 foldery o Kole i 162 broszury "Łowieckie tradycje i zwyczaje". Prowadzone rozmowy i udzielane informacje znacznie przybliżyły zwiedzającym zadania, ideę i problemy łowiectwa.

Walne Zgromadzenie
17-04-2011
W bieżącym roku 2011 przypada 50-ta rocznica powstania naszego koła. przygotowania do głównej uroczystości wymusiły wcześniejszy termin Walnego Zgromadzenia. Po wykonaniu wszystkich wymaganych statutem czynności zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Członków tj zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w sezonie 2010/2011, udzieleniu absolutorium członkom Zarządu, przyjęciu planu pracy i budżetu na rok 2011/2012, przyjęte zostały stosowne uchwały w tym ramowy program obchodów 50-lecia, przedstawiający się następująco: 1. 1 maja - Dni Międzyborza-stoisko popularyzujące zwyczaje, tradycję i kulturę łowiecką w lokalnej społeczności. Koncert muzyki myśliwskiej na rogach. 2. 5 maja - Rozpisanie konkursu plastycznego, fotograficznego i literackiego wśród uczniów szkół położonych na terenie dzierżawionych obwodów. 3. 21 i 22 maja br- Dni Sycowa - stoisko jak w Międzyborzu. 4. 27 maja - wernisaż Wystawy łowieckiej w M-GOK Międzybórz. 5. 28 maja - Międzybórz- oficjalne uroczystości z programem: msza św. poświęcenie i wręczenie sztandaru, odznaczeń łowieckich, pamiątek oraz podziękowań. Zabawa myśliwska. 6. W m-cach czerwiec i wrzesień spotkania edukacyjno- integracyjne z młodzieżą i społeczeństwem na kwaterach przy ognisku. 7. 12 czerwca - wyjazd z rodzinami na strzelnice myśliwską w Wolicy. 8. 14 sierpnia spotkanie z rodzinami i sympatykami przy domku WIOSKA - poświęcenie pamiątkowej tablicy na kamieniu. 9. 22 październik- podsumowanie wyników konkursu, spotkanie z autorami prac konkursowych przy ognisku. 10. 6 listopad - uroczyste polowanie jubileuszowo-hubertowskie.

Polowanie wigilijne
24-12-2010
Tradycyjne polowanie wigilijne. Po odwiedzeniu paśnika dwa mioty w lesie. Snieg i pogoda wykluczyły polowanie polne. O godz. 11-tej pokot i pasowanie na myśliwego kol. Andrzeja Choińskiego, który pozyskał pierwszego dzika. Po pokocie spotkanie w domku "WIOSKA", opłatek z życzeniami, wigilijny poczęstunek i śpiewanie kolęd. W spotkaniu uczestniczył Wielebny Proboszcz z Międzyborza.

Złoty Medal Zasługi Łowieckiej dla naszego Koła
15-12-2010
Kapituła Odznaczeń Łowieckich na posiedzeniu w dniu 15 grudnia, na wniosek Okręgowej Rady Łowieckiej we Wrocławiu, nadała naszemu Kołu ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ. Złoty Medal nadany został także Koledze Władysławowi Kułakowi, który przez 34 lata pełnił funkcję Skarbnika Koła.

Wniosek do LGD "Dobra Widawa"
10-11-2010
Dnia 10 listopada 2011 r. złożyliśmy wniosek w Lokalnej Grupie Działania"DOBRA WIDAWA" o przyznanie pomocy dla sfinansowania operacji zatytułowanej " Kultywowanie miejscowych tradycji łowieckich w związku z obchodami 50-lecia Koła Łowieckiego "SZARAK". Wniosek ten po weryfikacji został przyjęty i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.

Odchodzą parami.
09-11-2010
Kilka dni temu żegnaliśmy śp. Stasia Wróblewskiego,jeszcze słychać rogi i salwę w Cieszynie, nie zwiędły złomy, a już żegnamy kolejnego kolegę śp.Jasia Kaczmarka w Dziadowej Kłodzie. Członek naszego koła od 1972 roku. Zmarł w wieku 64 lat. Wyróżniony medalami Zasłużony dla łowiectwa kaliskiego i dla łowiectwa wrocławskiego.

Layout & Design by Kooba All Rights Reserve